" Kompendier
Vargh VI - Jakten

Kort informasjon

Vargh VI foregår over 4 dager (3-6. juli 2014) og er den første i den nå sju-laiv-lange historien som er viet til såpass mange dager.

Prisen er 400,-, som dekker en rekke utgifter, men dessverre ikke mat.

Årsaken er plott-relatert, og har med et fattig samfunn å gjøre.

Meld deg på via påmeldingsskjema på venstre side, eller send en epost på vargh6@hotmail.com.

Sjekk ut gruppa vår på www.laiv.org

Sjekk oss ut på (trykk button):

 

Vargh VI

Juli 3 - Juli 6, 2014; Skien

Hovedkompendium.pdf

!Flere kompendier kommer! For de som ønsker et tidlig dypdykk, kontakt arrangøren for gamle kompendier. Gjør oppmerksom på at innholdet i dette kan bli forandret til denne laiven.

En god laiv består ikke bare av roller, men også av bakgrunner, historier, fortellinger, geografi og natur på alle tenkelige og utenkelige måter.