"
Gamle Fiender
Vargh VI - Jakten

Kort informasjon

Vargh VI foregår over 4 dager (3-6. juli 2014) og er den første i den nå sju-laiv-lange historien som er viet til såpass mange dager.

Prisen er 400,-, som dekker en rekke utgifter, men dessverre ikke mat.

Årsaken er plott-relatert, og har med et fattig samfunn å gjøre.

Meld deg på via påmeldingsskjema på venstre side, eller send en epost på vargh6@hotmail.com.

Sjekk ut gruppa vår på www.laiv.org

Sjekk oss ut på (trykk button):

 

Vargh VI

Juli 3 - Juli 6, 2014; Skien

Denne siden er viet til Vargh-laivenes nemesiser.

Skelic

Har Skelic virkelig ingen venner? Laiver etter Vargh I

Ingen over, ingen ved siden, så langt i alle fall. Trollmannen fra Frostens Sjø har vandret over på den andre siden, og kommet tilbake, men er nå kjent for å ikke lenger eksistere blant menn etter å ha blitt nedkjempet av Fredsfyrsten i Hadel (Vargh V). Den unge smedsønnen med de forkvaklede ideene fikk til slutt makten i hele Vargh, og raserte samfunnet slik vi en gang kjente det. Røvet og stjal fra seg uendelige mengder skatter, og ikke alle er funnet.

Tristor

Demonen som Skelic bandt til sin vilje, herjet Vargh tidlig på 300-tallet. Det sies at Tristor fikk et menneskelig avkom som fortsatt er blant menn. Tristors skjebne er uviss.

Gorgyl

Manet fram under herjingen av Vargh i 301, da flesteparten av varghianerne ble utslettet. Siden den gangen er både det gamle sentrum og skogene brent og revet, men er siden blitt bygget opp igjen med en litt annerledes struktur.

Falen Mørch

Trollmann og åndemaner som en gang sørget for at Sorteridderne kom midlertidig under Skelics makt. Sorteridderne utførte da dåder de i dag nok ikke lenger anerkjenner eller nærmest er klar over. Ble drept av Glom av Murgami i Hadel.

Labinus

Barbarhøvdingen som angrep Vargh amt en rekke ganger, etter sigende uten å tape et slag. Derom strides de lærde. Hans endelikt er ukjent, selv om det står nedskrevet at han falt i et slaget om Vargh-høyden i år 299, like før hjortgivingsdag. Barbarisk historie anerkjenner ikke disse skriftene.

Mina de Fey

Mina de Fey og ullfargerlauget er kjernen i den balgaeiske gerilja, som aldri har vært en direkte trussel mot varghianerne, men alltid ligget i bakgrunnen å dannet en slags stille bekymring for befolkningen. Kjent for å ha tatt livet av en rekke varghianere i en tiårsperiode før 301.