"
Andre Vargh-laiver
Vargh VI - Jakten

Kort informasjon

Vargh VI foregår over 4 dager (3-6. juli 2014) og er den første i den nå sju-laiv-lange historien som er viet til såpass mange dager.

Prisen er 400,-, som dekker en rekke utgifter, men dessverre ikke mat.

Årsaken er plott-relatert, og har med et fattig samfunn å gjøre.

Meld deg på via påmeldingsskjema på venstre side, eller send en epost på vargh6@hotmail.com.

Sjekk ut gruppa vår på www.laiv.org

Sjekk oss ut på (trykk button):

 

Vargh VI

Juli 3 - Juli 6, 2014; Skien

Andre laiver i Vargh-universet

Vargh - Kampen om Vargh: I 2001 ønsket vi å lage et laivunivers litt annerledes enn det vi så andre steder. Vi ville ha de litt tilbaketrukne mystiske ishitter (som senere på folkemunne ble kalt gråvandrere grunnet bekledning) på den ene side, og de mer frampå sorteridderne på den andre side. Gråvandrerne ble provosert siden sorteridderne framstilte seg selv som gode, snille mennesker, og det ble nesten til direkte konfrontasjon. Hovedmålet til begge grupper var å få allianse med varghianerne for å få en strategisk holdeplass i den pågående krigen mellom de store imperiene. Gråvandrerne lyktes mest i dette, selv om ingen offisiell avtale ble skrevet. Det var også sortalver til side.

Vargh II - Ofringen: Selv om sorteridderne noen uker før hadde forsøkt å strupekutte borgermesterens yngste sønn, forsøkte de fortsatt i diplomatiets ånd å opprette en allianse med varghianerne. Plutselig krydde det samtidig av sortalver, som kom utenfra Kyrn, og gråvandrerne hadde reist. Samtidig døde flere varghianere mystisk, blant dem vertshusholderinnen - som ble ofret til gudinnen Mishakal som ga evig liv. Skelic ønsket å få tak i sigøynerjenta Jadin, men beboerne beskyttet henne godt.

Vargh III - Solnedgang: Gjermund den bereiste ble etter mye fram og tilbake, inkludert en ofring på høylys dag, borgermester av Vargh i brukne tider. Nå var trusselen fra Skelic overhengende, og han sendte inn en av sine demoniske undersåtter Tristor og mye annet pakk. Teorier gikk på at han styrte varulvene i området. Samtidig ødela Skelics menn gjortvistgraven, og fikk med det større makt. Sorteridderne var borte, og sortalvene var heller ikke særlig begeistret for å beskytte varghianerne når Skelics hærskarer feide over Vargh, som ikke klarte å beskytte sine beskyttere. Vargh falt, og mange skylte faktisk også på zagarianerne, som skulle komme til unnsetning, men hvis diplomatiske utsendinger i stedet flyktet før trollmannen kom.

Vargh IV - Flukten: Vargh falt, og Solnedgang ble den til da siste i Vargh by. Men Flukten utspilte seg fortsatt i Vargh. Skelics tropper hadde ført til at både Narn og Zagar også var under trollmannens hender, og i siste instans gikk han mot Varnir. Laiven handlet om en rekke adelsmenn og også den hellige tempelridderordenen som emigrerte fra Varnir like før byen falt, og flyktet mot Edd av Varnir, borgermesterens jakthytte for en pust i bakken. Der fantes også sorteriddere, som etter å ha fått sine våpen frastjålet tok livet av samtlige tempelriddere. Skelic jaktet ned adelsfolket, og det kom til slag, før tre kappekledde skikkelser kom fra intet og jaget Skelic.

Vargh V - Midnatt: Prins Filip av Hadel hadde samlet sine beste menn mot et siste desperat angrep mot Skelic, og hadde fått med seg en av de sterkeste krigere verden hadde sett, han gikk under navnet Fredsfyrsten. En uventet allianse mellom gråvandrere, sorteriddere, som til da var under hekseri av en av Skelics menn, og varghianere, sto sterkt, og gikk til frontangrep mot Skelic, ikke via våpen, men gjennom ritualisme. Skelics bånd til makten hans forfalt, og han ble kun en vanlig mann, som falt i slag med Fredsfyrsten etter et raskt slag. Faren var over.

Kyrn I - Duellen: Duellen handlet om kampen mellom Gråvandrerne og Sortridderne, som mer eller mindre hadde ligget i strid siste 60 år. Nå var Sortridderne på kommando av kongen sendt inn i riket til ishittene for å stjele deres hellige relikvier, men falt i stedet i bakhånd og ble omringet. Til gråvandrernes store forargelse, kom imidlertid sortriddernes mektige ravngarder og løvelegion til unnsetning, og det ble til små kamper, og en framforhandlet retrett. En annen gruppe gråvandrere forsøkte å avskjære sortridderne, men ble slått tilbak. Siden dro sorteridderne hjem, og etterlot seg døde på begge sider.

Vargh VI - Jakten: Vær med å skrive denne delen av laivhistorien i 2014.